12:59 PM 2/26/2018: 12:49 PM 2/26/2018: 12:25 PM 2/26/2018: 8:26 PM 8/17/2017: Chinese Tea Allocation

Tea in China Fujian Province (N)

LOCATION VARIETY WHAT WHEN FOR
Fujian Chi Lan (Qilan, Rare Orchid)
Dahongpao 大紅袍 Longevity, generally benficial
Fujian Black (Minhong)
Oolong 烏龍
Jasmine (Moli Huacha) 茉莉 after strong tasting food, like seafood
Mingcong Qizhong 銘淙祈種
Pai Mu Tan (Baimudan) 白牡丹
Ro-guae (Rougui) 肉桂
Show Mee (Shoumei, Longevity) 壽眉
Shui Hsien (Shuixian) 水仙
Ti Lohan (Tielohan) 鐵羅漢
White Tea (Baihao Yinzhen & Baimudan) 白毫銀針
Taoren 桃仁
Ti Kuan Yin (Tieguanyin) 鐵觀音
Southern Fujian Chi Lan (Qilan, Rare orchid)
Jasmine (Moli Huacha) after strong tasting food, like seafood Teashop
Lapsang Souchong(Zhengshan Xiaozhong) 琜山膄崇
Mao Xie
Meishan Oolung 梅山烏龍
Show Mee (Shoumei)壽眉
White tea (Baihao Yinzhen and Baimudan)白茶
Wuyi Black 武夷紅茶  • Where to Buy Your Favorite Tea

  • Tea Making Processment

  • Tea & Chemistry

  • Lunar Calendar